รหัสทัวร์
จำนวนวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
-
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินอินชอน-วัดเจิงดองซา-Joyang bangjik cafe -กิมโปฮุนได เอาท์เล็ท-ตลาดกวางจัง
 • วันที่

  3

  SKI TIME-สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • วันที่

  4

  ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-ศูนย์โสเกาหลี-COSMETIC SHOP พระราชวังก็อกซูกุง-DUTY FREE- ย่านเมียงคง
 • วันที่

  5

  ศูนย์สมุนไพร-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก -ย่านฮงแด-ซุปเปอร์มาร์เก็ต-สนามบินอินชอน- สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพยู)

04 พ.ย. 66 - 08 พ.ย. 66

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999
เด็กมีเตียง
20,999
เด็กไม่มีเตียง
20,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
14,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999
เด็กมีเตียง
21,999
เด็กไม่มีเตียง
21,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
15,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999
เด็กมีเตียง
21,999
เด็กไม่มีเตียง
21,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
15,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
18,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
17,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
17,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
17,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
18,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
18,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
18,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
18,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
17,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
22,999
เด็กไม่มีเตียง
22,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
16,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
22,999
เด็กไม่มีเตียง
22,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
16,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
22,999
เด็กไม่มีเตียง
22,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
16,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
22,999
เด็กไม่มีเตียง
22,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
16,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
22,999
เด็กไม่มีเตียง
22,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
16,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
22,999
เด็กไม่มีเตียง
22,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
16,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
22,999
เด็กไม่มีเตียง
22,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
16,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
22,999
เด็กไม่มีเตียง
22,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
16,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
18,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
22,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999
เด็กมีเตียง
30,999
เด็กไม่มีเตียง
30,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
24,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999
เด็กมีเตียง
30,999
เด็กไม่มีเตียง
30,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
24,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
23,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
22,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
04 พ.ย. 66 - 08 พ.ย. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
05 พ.ย. 66 - 09 พ.ย. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
06 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
07 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
08 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
09 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
10 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
11 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
12 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
13 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
14 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
15 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
16 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
17 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
18 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
19 พ.ย. 66 - 23 พ.ย. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
20 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
21 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
22 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
23 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
24 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
25 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
26 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
27 พ.ย. 66 - 01 ธ.ค. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
28 พ.ย. 66 - 02 ธ.ค. 66 20,999 20,999 20,999 6,900 10,000 14,999 25
29 พ.ย. 66 - 03 ธ.ค. 66 21,999 21,999 21,999 6,900 10,000 15,999 25
30 พ.ย. 66 - 04 ธ.ค. 66 21,999 21,999 21,999 6,900 10,000 15,999 25
03 ธ.ค. 66 - 07 ธ.ค. 66 24,999 24,999 24,999 6,900 10,000 18,999 25
04 ธ.ค. 66 - 08 ธ.ค. 66 23,999 23,999 23,999 6,900 10,000 17,999 25
05 ธ.ค. 66 - 09 ธ.ค. 66 23,999 23,999 23,999 6,900 10,000 17,999 25
06 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 23,999 23,999 23,999 6,900 10,000 17,999 25
07 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 24,999 24,999 24,999 6,900 10,000 18,999 25
08 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66 24,999 24,999 24,999 6,900 10,000 18,999 25
09 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 24,999 24,999 24,999 6,900 10,000 18,999 25
10 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66 24,999 24,999 24,999 6,900 10,000 18,999 25
11 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66 23,999 23,999 23,999 6,900 10,000 17,999 25
12 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66 22,999 22,999 22,999 6,900 10,000 16,999 25
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 22,999 22,999 22,999 6,900 10,000 16,999 25
14 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 22,999 22,999 22,999 6,900 10,000 16,999 25
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 22,999 22,999 22,999 6,900 10,000 16,999 25
16 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66 22,999 22,999 22,999 6,900 10,000 16,999 25
17 ธ.ค. 66 - 21 ธ.ค. 66 22,999 22,999 22,999 6,900 10,000 16,999 25
18 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66 22,999 22,999 22,999 6,900 10,000 16,999 25
19 ธ.ค. 66 - 23 ธ.ค. 66 22,999 22,999 22,999 6,900 10,000 16,999 25
23 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66 24,999 24,999 24,999 6,900 10,000 18,999 25
27 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 27,999 27,999 27,999 6,900 10,000 21,999 25
28 ธ.ค. 66 - 01 ม.ค. 67 28,999 28,999 28,999 6,900 10,000 22,999 25
29 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67 29,999 29,999 29,999 6,900 10,000 23,999 25
30 ธ.ค. 66 - 03 ม.ค. 67 30,999 30,999 30,999 6,900 10,000 24,999 25
31 ธ.ค. 66 - 04 ม.ค. 67 30,999 30,999 30,999 6,900 10,000 24,999 25
01 ม.ค. 67 - 05 ม.ค. 67 29,999 29,999 29,999 6,900 10,000 23,999 25
02 ม.ค. 67 - 06 ม.ค. 67 29,999 29,999 29,999 6,900 10,000 23,999 25
03 ม.ค. 67 - 07 ม.ค. 67 28,999 28,999 28,999 6,900 10,000 22,999 25
04 ม.ค. 67 - 08 ม.ค. 67 27,999 27,999 27,999 6,900 10,000 21,999 25
05 ม.ค. 67 - 09 ม.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
06 ม.ค. 67 - 10 ม.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
07 ม.ค. 67 - 11 ม.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
08 ม.ค. 67 - 12 ม.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
09 ม.ค. 67 - 13 ม.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
10 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
11 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
12 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
13 ม.ค. 67 - 17 ม.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
14 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
15 ม.ค. 67 - 19 ม.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
16 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
17 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
18 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
19 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
20 ม.ค. 67 - 24 ม.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
21 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
22 ม.ค. 67 - 26 ม.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
23 ม.ค. 67 - 27 ม.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
24 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
25 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
26 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
27 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
28 ม.ค. 67 - 01 ก.พ. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
29 ม.ค. 67 - 02 ก.พ. 67 26,999 26,999 26,999 6,900 10,000 20,999 25
07 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67 25,999 25,999 25,999 6,900 10,000 19,999 25
08 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 67 25,999 25,999 25,999 6,900 10,000 19,999 25
09 ก.พ. 67 - 13 ก.พ. 67 25,999 25,999 25,999 6,900 10,000 19,999 25
10 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67 25,999 25,999 25,999 6,900 10,000 19,999 25
11 ก.พ. 67 - 15 ก.พ. 67 25,999 25,999 25,999 6,900 10,000 19,999 25
12 ก.พ. 67 - 16 ก.พ. 67 25,999 25,999 25,999 6,900 10,000 19,999 25
13 ก.พ. 67 - 17 ก.พ. 67 25,999 25,999 25,999 6,900 10,000 19,999 25
14 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67 25,999 25,999 25,999 6,900 10,000 19,999 25
15 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67 25,999 25,999 25,999 6,900 10,000 19,999 25
16 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67 25,999 25,999 25,999 6,900 10,000 19,999 25
17 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67 25,999 25,999 25,999 6,900 10,000 19,999 25
18 ก.พ. 67 - 22 ก.พ. 67 25,999 25,999 25,999 6,900 10,000 19,999 25
22 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 25,999 25,999 25,999 6,900 10,000 19,999 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. วอนเดอร์ลัส เซ็นทรัล ลาดพร้าว 159-8-03568-3
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง