ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ นาริตะ พิงค์มอส 6วัน 4คืน (SL)

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ นาริตะ พิงค์มอส 6วัน 4คืน (SL)

เทศกาลชมดอกพิงค์มอส FUJI SHIBAZAKURA FESTIVAL ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ สักการะพระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ ช้อปปิ้งชินจูกุ


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ นาริตะ พิงค์มอส 6วัน 4คืน (SL)
รหัสทัวร์
JP_SL00043
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
05 ก.พ. 67 - 29 พ.ค. 67
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
29,990 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - นาริตะ
 • วันที่

  2

  วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 • วันที่

  3

  ชมพิ้งค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • วันที่

  4

  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 • วันที่

  5

  อิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ - วัดนาริตะ - ถนนนาริตะซังโอะโมะเทะซังโด อิออน - สนามบินนาริตะ
 • วันที่

  6

  สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย

27 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
33,990
เด็กมีเตียง
33,990
เด็กไม่มีเตียง
33,990
พักเดี่ยว
10,000
เด็กทารก
15,000
จอยแลนด์
23,990
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,990
เด็กมีเตียง
31,990
เด็กไม่มีเตียง
31,990
พักเดี่ยว
10,000
เด็กทารก
15,000
จอยแลนด์
21,990
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,990
เด็กมีเตียง
29,990
เด็กไม่มีเตียง
29,990
พักเดี่ยว
10,000
เด็กทารก
15,000
จอยแลนด์
21,990
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,990
เด็กมีเตียง
29,990
เด็กไม่มีเตียง
29,990
พักเดี่ยว
10,000
เด็กทารก
15,000
จอยแลนด์
21,990
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,990
เด็กมีเตียง
29,990
เด็กไม่มีเตียง
29,990
พักเดี่ยว
10,000
เด็กทารก
15,000
จอยแลนด์
21,990
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,990
เด็กมีเตียง
29,990
เด็กไม่มีเตียง
29,990
พักเดี่ยว
10,000
เด็กทารก
15,000
จอยแลนด์
21,990
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,990
เด็กมีเตียง
31,990
เด็กไม่มีเตียง
31,990
พักเดี่ยว
10,000
เด็กทารก
15,000
จอยแลนด์
21,990
Group Size
35 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
27 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 67 33,990 33,990 33,990 10,000 15,000 23,990 35
08 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 31,990 31,990 31,990 10,000 15,000 21,990 35
11 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67 29,990 29,990 29,990 10,000 15,000 21,990 35
15 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 29,990 29,990 29,990 10,000 15,000 21,990 35
18 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67 29,990 29,990 29,990 10,000 15,000 21,990 35
25 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67 29,990 29,990 29,990 10,000 15,000 21,990 35
29 พ.ค. 67 - 03 มิ.ย. 67 31,990 31,990 31,990 10,000 15,000 21,990 35

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. วอนเดอร์ลัส เซ็นทรัล ลาดพร้าว 159-8-03568-3
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน