ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ชิราคาวาโกะ โอวาคุดานิ คาวาโกเอะ 7วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ชิราคาวาโกะ โอวาคุดานิ คาวาโกเอะ 7วัน 4คืน (TG)

เที่ยวสุดคุ้มเส้นทางทองคำแห่งญี่ปุ่น โอซาก้า - โตเกียว เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองโตเกียว ณ กินซ่า


ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN ชิราคาวาโกะ โอวาคุดานิ คาวาโกเอะ 7วัน 4คืน (TG)
รหัสทัวร์
JP_TG00516
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
25 ม.ค. 67 - 09 เม.ย. 67
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
68,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • วัดคินคะคุจิ • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ
 • วันที่

  3

  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • สะพานนาคะบาชิ
 • วันที่

  4

  ทะเลสาบฮามานะโกะ • หุบเขาโอวาคุดานิ • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต
 • วันที่

  5

  ภูเขาไฟฟูจิ • กิจกรรมชงชา • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ช้อปปิ้งย่านกินซ่า
 • วันที่

  6

  เมืองเก่าคาวาโกเอะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • วันที่

  7

  ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

09 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
68,999
เด็กมีเตียง
68,999
เด็กไม่มีเตียง
66,999
พักเดี่ยว
8,900
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
09 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 68,999 68,999 66,999 8,900 10,000 - 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก. วอนเดอร์ลัส เซ็นทรัล ลาดพร้าว 159-8-03568-3
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน